Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Gerechtshof wijst inzage in interne notities over kerklid toe

Een kerklid van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerk in Dordrecht vroeg het kerkbestuur om inzage in een aantal documenten, waarin haar persoonsgegevens zijn verwerkt. Volgens het kerklid was er in het bestuur belastend over haar gesproken en wilde zij inzage met het oog op haar recht op correctie of verwijdering van verkeerde gegevens. De kerk had haar geen documenten toegezonden, maar alleen een opsomming verstrekt van de gegevens, die de kerk formeel van haar had geregistreerd, zoals onder meer haar naam, adres, contactgegevens en de introductietekst, die zijzelf ten behoeve de gemeentegids aan het kerkbestuur had aangeleverd. Hier nam het kerklid geen genoegen mee.

Belang van recht op inzage

Het kerklid had een ernstig vermoeden van smaad en laster. Om zich hiertegen te kunnen verweren, wilde zij inzage. Ook had zij hierbij belang, omdat het kerkbestuur telkens wisselde, zodat er gaandeweg meer personen kennis namen van de registratie over haar. Het kerkbestuur verweerde zich met de stelling dat het inzagerecht niet van toepassing was op de door haar opgevraagde stukken.

Volgens het kerklid was er een dossier over haar aanwezig, met stukken over het conflict van het betreffende kerklid met het toenmalige bestuur, met onder andere een advies van de dominee en brieven van gemeenteleden. Nadat het bestuur was opgedragen de inhoudsopgave van het dossier kenbaar te maken, heeft de rechtbank aan de hand van deze opgave geoordeeld dat het kerkbestuur niet gehouden was om kopieën van alle stukken aan het kerklid te overhandigen. Volgens de rechtbank vielen die niet onder de privacywet omdat deze documenten als “intern overleg of beraad” betiteld moesten worden.

Interne stukken vallen ook onder bereik AVG

In hoger beroep oordeelde het gerechtshof anders. Het hof ziet niet in waarom interne stukken, waarbij is vastgesteld, dat daarin persoonsgegevens zijn vermeld, niet onder het inzagerecht van de AVG vallen. Noch in de Wbp, noch in de AVG is een specifieke uitzondering opgenomen voor het recht op inzage in “interne stukken”, aldus het hof.

Volgens het hof moet in dit specifieke geval onder “persoonsgegevens” worden verstaan iedere informatie (in het dossier) die vanwege haar inhoud, doel of gevolg is gelieerd aan het kerklid, ongeacht of het om objectieve of subjectieve informatie gaat, en waarmee zij redelijkerwijs identificeerbaar is voor de kerk of enig andere persoon. Dit leidt volgens het hof tot het oordeel dat de kerk het kerklid afschriften van de originele documenten moet verstrekken. Wel moet daarin de informatie dat kan worden herleid naar andere betrokkenen dan het kerklid  onleesbaar worden gemaakt, zodat andere betrokkenen niet in hun rechten en vrijheden worden aangetast.

Wilt u meer weten over privacyrechten of de AVG?

Heeft u vragen over privacyrecht of de toepasselijkheid van de AVG op uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op  078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

NewBaze maakt uw organisatie AVG-compliant:

  • door het inventariseren van uw verplichtingen op grond van de AVG
  • door het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA)
  • met het opstellen van een privacyprotocol en een protocol meldplicht datalekken
  • met het opmaken van verwerkingsovereenkomsten met uw verwerkers
  • door het aanreiken van tools voor preventie en controle op de naleving van de AVG
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies