Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Bent u al klaar voor de AVG?

Al maanden leest en hoort u berichten dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacyverordening in werking treedt. Deze datum komt nu erg snel dichterbij, maar heeft u alles al op orde en zo nee, waar moet u beginnen? NewBaze heeft voor de toch altijd drukke ondernemers een compleet stappenplan opgesteld. Hierin leest u hoe u wat u moet doen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de AVG. Vraag dit stappenplan gratis aan via onderstaand contactformulier. 

Begin met inventariseren

Om te weten welke verplichtingen op uw organisatie van toepassing zijn, is het verstandig eerst een complete inventarisatie te maken van de verwerkingen van persoonsgegevens, die onder uw verantwoordelijkheid plaatsvinden. Welke soorten persoonsgegevens verzamelt en verwerkt u, van welke categorieën personen, op welke wijze gebeurt dit, waar verzamelt en verwerkt u deze gegevens en welke personen hebben toegang tot deze gegevens? Zodra u hiervan een compleet overzicht heeft, kunt u verder om te onderzoeken welke verplichtingen er voor uw organisatie gelden. 

Controleer vervolgens of de verwerking AVG-proof is

De AVG kent slechts een beperkt aantal wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens. Een uitdrukkelijke toestemming van betrokkene of uitvoering van een overeenkomst met betrokkene zijn voorbeelden van een dergelijke verwerkingsgrond. Het is noodzakelijk voor iedere verwerking in uw organisatie vast te stellen of de betreffende verwerking een doel dient conform de AVG. Daarna moet u er continu zorg voor kunnen dragen dat de gegevens juist en actueel zijn en mag u bovendien niet teveel gegevens verzamelen, maar alleen relevante gegevens, die voor het behalen van het doel noodzakelijk zijn. Bestaat de grondslag voor de verwerking niet meer, dan moet u door het vastleggen van bewaartermijnen ervoor waken, dat de gegevens niet onnodig worden bewaard. Ook bent u gehouden de persoonsgegevens zodanig te beschermen dat de vertrouwelijkheid voldoende wordt gewaarborgd.

Bent u compliant? U moet het wel kunnen aantonen!

Als het nu gaat om de actieve informatieplicht van uw betrokkenen, of het aantonen dat al uw verwerkingen conform de wet plaatsvinden, de AVG vereist dat u dit ook daadwerkelijk kunt aantonen. Met een goed en duidelijk privacy statement op uw website, een compleet privacy protocol met een protocol voor de meldplicht datalekken en gedegen verwerkersovereenkomsten met uw verwerkers kunt u voldoen aan de eis om transparant te zijn over uw privacybeleid. Ook met behulp van informatiemanagementsystemen als iso 27001 kunt u via certificering uw privacybeleid een permanente basis geven. 

Wilt u meer weten over de AVG?

Heeft u vragen over de omgang met privacykwesties in uw organisatie?. Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen! Of wilt u ons gratis stappenplan AVG ontvangen? Vraag dit aan via het contactformulier. 

Meer informatie

NewBaze bereid u voor op de AVG:

  • door het inventariseren van uw verplichtingen op grond van de AVG;
  • door het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA);
  • met het opstellen van een privacyprotocol en een protocol meldplicht datalekken;
  • met het opmaken van verwerkingsovereenkomsten met uw verwerkers; 
  • door het aanreiken van tools voor preventie en controle op de naleving van de AVG. 
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies