Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Logo Partij voor Weert lijkt teveel op gemeentewapen

De gemeente Weert heeft een gemeentewapen dat bij Koninklijk Besluit van 16 november 1977 aan haar is verleend. De minister van Binnenlandse Zaken heeft bepaald dat de gemeente het exclusieve recht heeft ontvangt dit wapen te voeren.

Een lokale politieke partij in Weert, de Partij voor Weert, voert sinds januari 2016 een logo. De gemeente heeft na bekendmaking daarvan de Partij voor Weert gesommeerd om het gebruik van het logo te staken, omdat dit inbreuk zou maken op het exclusieve recht van de gemeente. Het logo zou te veel lijken op het gemeentewapen van Weert. De Partij voor Weert verweerde zich hiertegen, maar heeft desondanks het logo enigszins aangepast.

Deponering als merk noodzakelijk?

Op 8 april 2016 heeft de gemeente het wapen als beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom met het verzoek om het met spoed in te schrijven in het merkenregister. Inschrijving heeft plaatsgevonden op 4 mei 2016. Dit waarschijnlijk ter meerdere zekerheid van de vordering tot staking van het gebruik van het logo door de Partij voor Weert, die de gemeente wilde instellen bij de rechter. Uit de uitspraak van de rechtbank Roermond blijkt echter dat dit niet noodzakelijk was. De rechtbank overweegt: “.. het gebruik van een zodanig op het exclusief aan een gemeente toegekend wapen gelijkend wapen/logo dat daardoor verwarring kan ontstaan in die zin, dat een organisatie die gebruik maakt van het wapen wordt geassocieerd met de gemeente als organisatie, is in beginsel onrechtmatig.”

Is er sprake van verwarring bij het publiek?

De rechtbank is van oordeel dat – ondanks dat er wel degelijk verschillen bestaan tussen het gemeente wapen en het wapen in het logo van de Partij voor Weert – er teveel gelijkenis bestaat. Hierbij is zoals gebruikelijk gekeken naar de gebruikte objecten, de vorm, de kleurstelling en de verhoudingen. Verder heeft de rechtbank in haar oordeel betrokken dat beide partijen actief zijn op politiek en bestuurlijk vlak, zodat er ook wat betreft soortgelijkheid van de activiteiten van de organisaties sprake is van verwarringsgevaar. Dit leidde tot het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van een logo waarin het wapen van de gemeente Weert en van enig daarop gelijkend teken is verboden.

Wilt u meer weten over merken, logo’s of verwarringsgevaar?

Heeft u vragen over het merkenrecht? Vraag de gratis checklist merkbescherming aan via onderstaand contactformulier voor een effectieve bescherming van uw merk. Of neem vrijblijvend contact op met ons op via 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Met een advies van NewBaze over merkbescherming:

  • Weet u meteen of u uw merk kunt deponeren
  • Ontdekt u ook wat u met een merkenrecht kunt
  • Begrijpt u welke verschillende uitingsvormen u als merk kunt deponeren
  • Begeleiden wij u in de te nemen stappen voor een goede merkregistratie
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies