Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Is het wegschrijven van overwerk tegen minuren toegestaan?

Een slagersbedrijf had tijdens de coronapandemie werknemers ingeroosterd voor een lager aantal uur dan de bedongen arbeidsduur. De werkgever kondigde daarbij aan dat zij het saldo overuren, dat de werknemers voor de pandemie hadden opgebouwd, zou verrekenen met het uren dat de werknemers minder waren ingeroosterd. Voor de pandemie mochten de werknemers de overuren altijd als tijd voor tijd opnemen, ook als deze overuren in een andere maand werden opgenomen dan de maand waarin de overuren waren opgebouwd.

Geen basis voor toepassen minuren

Het FNV protesteerde namens de werknemers. Het bedrijf viel onder de CAO voor het slagersbedrijf en deze kende geen systematiek van minuren. Ook zouden de nadelige gevolgen van de coronacrisis met het afboeken van de opgebouwde tijd voor tijd uren afgewenteld worden op de werknemers, terwijl de werkgever volledig aanspraak maakte op de NOW regelingen.

De kantonrechter ging in argumentatie van het FNV mee. Het afboeken van de opgebouwde tijd voor tijd uren is in strijd met artikel 7:628 BW. Hierin is bepaald dat de werkgever verplicht is het loon van de werkgever door te betalen, als er geen werk wordt verricht, tenzij het niet verrichten van arbeid in redelijkheid voor rekening en risico van de werknemer behoort te komen. Werkvermindering door de coronacrisis is echter geen omstandigheid die voor rekening van de werknemer behoort te komen, aldus de kantonrechter. 

Geen stilzwijgende instemming

Ook het argument dat de werknemers niet meteen hadden geklaagd na de melding dat de werkgever tot verrekening zou overgaan, baatte de werkgever niet. Volgens de kantonrechter had de werkgever niet van een stilzwijgende instemming van de werknemers uit mogen gaan. Het FNV had namens haar leden wel degelijk geklaagd. Als de werkgever op basis van instemming had willen handelen, had zij van iedere individuele werknemer expliciete toestemming moeten verkrijgen.

Zijn minuren per definitie onrechtmatig?

De minurensystematiek is niet per definitie in strijd met de wet. Dit bleek ook uit de zaak die het FNV tegen Wibra aanspande, toen Wibra werknemers verplichtte om hun te weinig gewerkte uren later alsnog in te halen1. Zolang deze compensatie een basis vindt in de gemaakte afspraken tussen partijen, zoals een arbeidsovereenkomst of CAO, zou een werkgever hier aanspraak op kunnen maken.

Het werken met een jaarurensystematiek biedt werkgevers de gelegenheid om werknemers in bepaalde periodes van het jaar meer uren te laten werken dan in andere periodes. De afspraken daarover in de arbeidsovereenkomst of een toepasselijke CAO gelden dan als uitgangspunt binnen welke kaders deze systematiek kan worden toegepast.

Wilt u meer weten over min- en plusuren?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

1. Rechtbank Gelderland 5 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3414

Meer informatie

Met een advies van NewBaze:

  • Weet u welke verplichtingen voor uw organisatie van toepassing zijn
  • Aandacht voor specifieke knelpunten in uw organisatie
  • Krijgt u duidelijke uitleg
  • Krijgt u praktische oplossingen voor geschillen, die ook op de langere termijn werken
  • Worden vooraf heldere afspraken met u gemaakt over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies