Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Einde musical Sky leidt niet tot automatisch ontslag

Het Nederlandse arbeidsrecht kent een groot aantal dwingendrechtelijke bepalingen. Dit betekent dat werknemers en werknemers hier niet van af mogen wijken, ook al sluiten ze samen een overeenkomst waarin een andere regeling wordt getroffen. De regeling over ontslag is zo’n dwingendrechtelijke bepaling. Een werkgever kan niet zomaar een contract tussentijds laten eindigen zonder toestemming van de rechter of het UWV.

Einde van rechtswege?

De producers van de musical Sky hadden met hun werknemers afgesproken, dat de musical als een project gezien moest worden en dat het dienstverband afliep, zodra de musical niet meer zou worden opgevoerd. Dergelijke “projectcontracten” worden aangemerkt als contracten voor bepaalde tijd, die in principe van rechtswege (dus zonder tussenkomst van de rechter of UWV) eindigen (art. 7:667 lid 1 BW).

De kantonrechter heeft in eerste aanleg geoordeeld, dat de beëindigingsclausule rechtsgeldig was. Het gerechtshof in Amsterdam dacht hier anders over. Om met succes een beroep te doen op een bepaling, dat het dienstverband eindigt als het project eindigt, moet wel vast komen te staan, dat de werkgever geen invloed kan uitoefenen op het einde van het contract. Het einde moet aldus objectief bepaalbaar zijn.

Einde project was niet objectief bepaalbaar

Het hof woog in haar oordeel mee, dat de producers van de musical nog een afweging hebben gemaakt tussen de keuze om te stoppen of de keuze om nog even door te gaan. “Het bestaan van diverse keuzemogelijkheden om de voorwaarde (‘de projectclausule’) wel of niet in vervulling te laten gaan - en daarmee het bestaan van een eigen, subjectieve, waardering van de omstandigheden door Sky - verdraagt zich niet met het stelsel van het ontslagrecht.”, aldus het hof. De projectclausule werd niet rechtsgeldig geacht zodat de producers van de musical het loon van de medewerkers tot de oorspronkelijk overeengekomen einddatum moesten doorbetalen.

Hoe kunt u wel afdwingbare projectclausules opstellen?

Wilt u meer weten over arbeidsovereenkomsten voor de duur van een project of wilt u hulp bij het op een goede manier omschrijven van het aflopen van het project? Neem dan contact op met NewBaze op telefoonnummer 078-200 13 14 of vul onderstaand contactformulier in. Wij helpen u graag! 

Meer informatie

Laat NewBaze uw arbeidscontract compleet maken: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies