Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Nieuwe regels voor ondernemers en werkgevers in 2021

Naast een veelheid van nieuwe regels en steunmaatregelen in relatie tot de coronacrisis, wordt in 2021 een aantal andere wetten van kracht. Deze regels kunnen tot nieuwe rechten en verplichtingen voor ondernemers en werkgevers leiden. Lees verder welke wijzigingen u in 2021 kunt verwachten.

Nieuwe Wet franchise

Per 1 januari 2021 zal de Wet franchise in werking treden. Eerder kende de franchiseovereenkomst geen specifieke wettelijke regeling. De wet heeft tot gevolg dat franchisegevers en franchisenemers zich vanaf deze datum aan een aantal nieuwe verplichtingen moeten houden. Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt een overgangsperiode van 2 jaar ten aanzien specifieke onderwerpen, zoals de goodwill bij einde van de franchiseovereenkomst, het non-concurrentiebeding en het instemmingsvereiste voor wijzigingen in de franchiseformule of het exploiteren van een afgeleide formule.

Wilt u meer weten over de nieuwe rechten en plichten met betrekking tot franchise? Lees dan verder in ons artikel over de nieuwe Wet franchise.

Herziening beslag- en executierecht

Het huidige beslag- en executierecht is ernstig verouderd. Per 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021 wordt het beslag- en executierecht in stappen gewijzigd. Doel is om te voorkomen dat de schuldenaar door het beslag niet langer in zijn bestaansminimum kan voorzien. Daarnaast moet het recht efficiënter en eenvoudiger worden gemaakt, zodat het niet langer enkel als pressiemiddel tegen de schuldenaar wordt gebruikt.

Als u wilt weten op welke goederen en in welke omstandigheden u beslag kunt laten leggen voor uw vordering, neem dan contact met ons op.

Verklaring omtrent het gedrag

Op dit moment kan een verklaring omtrent het gedrag (VOG) slechts worden geweigerd als de justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan. Verwacht wordt dat in de loop van 2021 een wetsvoorstel wordt aangenomen, waarin is geregeld dat de VOG kan worden geweigerd op basis van alleen politiegegevens. Werkgevers moeten dan wel kunnen uitleggen waarom bepaalde functies binnen hun bedrijf of instantie in aanmerking komen voor een VOG politiegegevens. Het moet dan gaan om functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag dient te zijn.

Heeft u hierover nog vragen, neem dan contact met ons op.

Transitievergoeding

Per 2021 kunnen kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij dan aan hun personeel moeten betalen. Het is nog niet bekend wanneer een vergelijkbare regeling wordt ingevoerd voor de situatie dat de ondernemer het bedrijf moet stoppen wegens ziekte of gebreken.

Voor de transitievergoeding geldt in 2021 een wettelijk maximum van € 84.000. Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 84.000, dan bedraagt de maximale transitievergoeding een jaarsalaris. Wilt u meer weten over de transitievergoeding? Lees dan verder in ons artikel over de transitievergoeding.

Toets re-integratieverplichtingen

Werkgevers kunnen van UWV een sanctie opgelegd krijgen tot doorbetaling van het loon in het derde ziektejaar van de werknemer, als de re-integratieverplichtingen door de werkgever niet volledig zijn nageleefd. Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en UWV-verzekeringsarts niet meer mogelijk. Daarnaast gaan met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Heeft u vragen over uw re-integratieverplichtingen bij ziekte van de werknemer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer weten over uw juridische verplichtingen als ondernemer?

Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Laat NewBaze uw franchiseovereenkomst checken: 

  • Toets aan actuele wetgeving en onvolledigheden
  • Hulp bij het opstellen van een informatiememorandum 
  • Tips voor betere afstemming op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies