Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Nieuwe zzp-wet krijgt vorm

Op dit moment is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Sinds mei 2016 kunt u zich als opdrachtgever van een zzp’er vrijwaren tegen aanspraken van uw opdrachtnemer of de fiscus uit hoofde van een fictieve dienstbetrekking, als u met uw opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht sloot conform één van de modellen van de Belastingdienst, dan wel een door de Belastingdienst goedgekeurd model.

Wet DBA mislukt

Al snel bleek dat de Belastingdienst de hoeveelheid aanvragen voor goedkeuring van de modelovereenkomsten niet aankon. Ook de gewenste duidelijkheid was ver te zoeken. Het bleek een te grote opgave om alle uiteenlopende werkrelaties te vertalen naar enkele, eenduidige modelovereenkomsten, zoals de Belastingdienst voor ogen had. De handhaving van de Wet DBA werd dan ook meermaals uitgesteld en er werd nieuwe wetgeving beloofd.

Hoe ziet de nieuwe zzp-wet eruit?

Minister Koolmees heeft de concept tekst van de nieuwe Wet Minimumbeloning Zelfstandigen en Zelfstandigenverklaring (MZZ) inmiddels gepubliceerd. De concept regelgeving bestaat uit drie modules. Zelfstandigen in het laagste verdiensegment worden automatisch als werknemers bestempeld, als ze minder dan 16 euro per uur verdienen. Alleen als er meer dan 16 euro per uur ex btw wordt betaald, kan er sprake zijn van ondernemerschap.

In het bovenste segment betalen opdrachtgevers van zelfstandigen met een uurtarief vanaf 75 euro per uur geen loonbelasting en werknemerspremies. Wel moeten partijen dan een zelfstandigenverklaring ondertekenen, die voor maximaal 12 maanden geldt. Pas na een tussenpoos van tenminste 6 maanden mag een nieuwe overeenkomst van opdracht worden gesloten.

Is een tarief afgesproken tussen de 16 en 75 euro per uur, dan moeten partijen een digitale vragenlijst invullen. Hieruit rolt een oordeel over de arbeidsrelatie.

Hoe bereidt u zich voor op de nieuwe wet MZZ?

Verwacht wordt dat de nieuwe Wet MZZ per 1 januari 2021 van kracht zal worden. Werkt u veel met zelfstandigen, dan doet u er goed aan dit jaar te inventariseren welke tarieven u hanteert en welke gevolgen dit zou hebben bij het voortzetten van de overeenkomst van opdracht in 2021. Bij tarieven lager dan 16 euro per uur, kunt u overwegen de zelfstandigen in loondienst te nemen, de opdracht te stoppen of het tarief te verhogen. Betaalt u meer dan 75 euro, dan is het verstandig om tijdig uw contracten aan te (laten) passen, met verwerking van de zelfstandigenverklaring daarin, zodat deze voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Wilt u meer weten over de zzp-regelgeving?

Heeft u vragen over de nieuwe Wet MZZ? Of wilt u een goede en up to date overeenkomst van opdracht met uw opdrachtnemer? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Een overeenkomst van opdracht van NewBaze:

  • Minder discussie met uw contractpartij
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's in uw branche
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies