Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Niet afdoen niqaab leidt terecht tot bijstandsverlaging

In het kader van de re-integratie had de gemeente Utrecht een islamitische bijstandsgerechtigde in 2013 aangemeld voor een werktraining. Hiermee zou zij haar kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Om tot de werktraining toegelaten te worden was als voorwaarde gesteld, dat zij haar niqaab tijdens de trainingen moest afdoen. Wel mocht zij dan een hoofddoek dragen. De moslima weigerde, ook toen de gemeente aangaf dat zij hiermee de voorwaarden voor de bijstandsuitkering overtrad. Met haar weigering belemmerde zij immers haar arbeidsmarktmogelijkheden.

Godsdienstvrijheid

De moslima was het niet eens met de maatregel en tekende bezwaar en later beroep aan tegen het besluit van de gemeente om haar uitkering te verlagen. Volgens haar had de gemeente niet van haar mogen verlangen dat zij haar niqaab zou afdoen. Hierbij deed zij een beroep op het in de Nederlandse grondwet en Europese verdragen verankerde recht op godsdienstvrijheid.

Ook van de hoogste instantie in bestuursrechtzaken, de Centrale Raad van Beroep, kreeg de Utrechtse vrouw echter geen gelijk. Hoewel de Raad het eens is met de vrouw dat het gebod om de niqaab af te doen tijdens de training kan worden gezien als een inbreuk op haar godsdienstvrijheid, is deze inbreuk gerechtvaardigd vanwege het doel van de bijstandsverlening: namelijk om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk in staat te stellen een eigen inkomen te verdienen.

Niqaab belemmert arbeidsmarktoegang

De kans dat appellante snel uitstroomt naar arbeid is als gevolg van het dragen van een niqaab minimaal, aldus de Centrale Raad van Beroep. Het onbedekte gezicht speelt een belangrijke rol in het contact tussen personen en vormt bij het verkrijgen van arbeid een belangrijk element in de besluitvorming. Verder overwoog de Raad dat aannemelijk wordt geacht dat in de huidige maatschappelijke context, het dragen van een niqaab belemmerend werkt bij het verkrijgen van toegang tot de arbeidsmarkt, wat een onnodige druk legt op de publieke middelen.

Wilt u meer weten over kledingvoorschriften en godsdienstige uitingen?

Werkgevers kunnen regels stellen omtrent kledingvoorschriften als dat voortvloeit uit de te verrichten werkzaamheden of dit de goede orde binnen de organisatie bevordert. In sommige omstandigheden mag een werkgever zelfs verbieden om religieuze symbolen zoals een hoofddoek te dragen1. Wilt u meer weten over het invoeren van voorschriften binnen uw organisatie of heeft u advies nodig in een concrete situatie? Vul het onderstaande contactformulier in of bel ons op 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder!

1. Europese Hof van Justitie, 14 maart 2017, C-157/15 en C-188/15

Meer informatie

Laat NewBaze uw voorschriften opstellen: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies