Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

NOW en TOGS-regelingen worden verlengd

Op 17 maart jongstleden presteerde het kabinet een aantal steunmaatregelen met het doel om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De financiële tegemoetkomingen konden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd. Zij behelsden onder meer een tegemoetkoming in de vaste lasten voor sectoren, die door gedwongen sluiting, het evenementenverbod of reisbeperkingen waren getroffen (TGOS) en een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die minimaal 20% omzetverlies hebben geleden (NOW).

Meer maatwerk voor TGOS 2.0

In de periode van maart tot en met mei konden bedrijven eenmalig een gift van 4000 euro krijgen om hun vaste laste te betalen. Hierbij werd geen rekening gehouden met de grootte van het bedrijf of de hoogte van de vaste lasten. Voor een aantal ondernemers was deze TOGS-regeling dan ook lang niet afdoende om de kosten te dekken. Vanaf 1 juni 2020 zal het kabinet daarom een staffel invoeren, Hierbij wordt gekeken naar de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de verwachte omzetderving. Nieuw is ook dat er een bedrag per maand kan worden verstrekt. Wie drie maanden achter elkaar in aanmerking komt voor de tegemoetkoming krijgt maximaal € 20.000,-.

Nieuwe voorwaarden NOW 2.0

Daarnaast verlengt het kabinet de looncompensatieregeling NOW, waarin tot maximaal 90 procent van de loonsom door de overheid wordt overgenomen. De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Bij het aanvragen van de verlenging moet de ondernemer verklaren hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

De voorwaarden voor deze regeling worden enerzijds aangescherpt en anderzijds versoepeld. Zo mogen ondernemingen die een beroep doen op de NOW geen bonussen, dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen. Aan de andere kant is de boete op ontslag via het UWV op bedrijfseconomische gronden komen te vervallen.

Wilt u meer weten over uw juridische mogelijkheden in crisistijd?

Heeft u vragen over bijvoorbeeld ontslag of de aanvraag van steunmaatregelen om uw onderneming in deze crisis overeind te houden? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

De aanpak van NewBaze: 

  • Wij bekijken samen met u naar alle mogelijkheden
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor uw specifieke bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies