Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Hoge Raad geeft duidelijkheid over vereisten ontbinding contract

Een huurder had in strijd met de voorwaarden kosteloos en zonder toestemming van de verhuurder tijdelijk onderdak geboden aan een gezin met een jong kind. Het gezin was anders dakloos geweest. De huurder bleef er zelf ook wonen. De verhuurder wilde de huurovereenkomst ontbinden.

Welke vereisten voor ontbindingsbevoegdheid?

De verhuurder vorderde in kort geding ontruiming en trof als rechter mr. F.P. Bakels. Hij schreef in 1993 een proefschrift over de ontbinding van wederkerige overeenkomsten. Hij was van mening dat ontbinding van een overeenkomst pas aan de orde komt, als daar een belangenafweging aan vooraf gaat en als de schuldeiser geen minder ver gaande middelen ten dienste staan. In het geschil tussen de verhuurder en de huurder zag hij aanleiding om aan de Hoge Raad zogenaamde prejudiciële vragen te stellen. Dit zijn vragen van een rechter aan een hoger gerecht over de uitleg van een rechtsregel.

Hoge Raad geeft duidelijkheid

De Hoge Raad stelt in haar arrest1 voorop dat een teleurgestelde contractpartij erop moet kunnen rekenen dat hij recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Het is voor de rechtszekerheid van groot belang dat ontbindingsverklaringen niet te snel nietig worden verklaard. De hoofdregel is en blijft dat iedere tekortkoming een schuldeiser de bevoegdheid geeft het contract te ontbinden en dat slechts bij uitzondering de bevoegdheid ontbreekt, als de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. De Hoge Raad blijft het systeem van de wet volgen en ziet geen aanleiding om hiervan af te wijken. 

Dit neemt niet weg dat van de uitzondering sprake kan zijn, als de tekortkoming van onvoldoende gewicht is. Deze uitzondering ziet dan met name op de bijzondere aard van de tekortkoming of op de buitengewoon ingrijpende gevolgen van een ontbinding voor de wederpartij. De Hoge Raad overweegt dat hierbij alle omstandigheden van het geval relevant kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat de schuldenaar alsnog kort na het intreden van het verzuim heeft betaald, dat de schuldenaar zich niet bewust was van de tekortkoming of dat er minder bezwaarlijke mogelijkheden van redres (herstel) mogelijk zijn. Hiermee wordt de deur een stukje verder opengelaten voor tekortkomende schuldenaren.

Wilt u meer weten over het beëindigen van overeenkomsten?

Heeft u vragen over een beëindiging van uw contract? Of heeft u juist behoefte aan een degelijke overeenkomst met duidelijke afspraken? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

1. Hoge Raad 28-9-2018, ECLI:NL:HR:2018:1810

Meer informatie

Laat NewBaze uw overeenkomsten opstellen: 

  • Minder discussie met uw handelspartner
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's van uw manier van zakendoen
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies