Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Ontslag op staande voet wegens verzwijgen contract zoon

De stichting restauratie atelier Limburg komt via een anonieme e-mail achter het feit dat al jarenlang de zoon van haar manager personeelszaken en financiën loonbetalingen ontvangt, terwijl hij hiervoor geen werk verricht. De zoon had eerder op basis van een contract voor bepaalde tijd wel arbeid geleverd, maar toen de werkzaamheden stopten, had de manager had het contract laten doorlopen vanwege zijn persoonlijke, financiële omstandigheden. Het bestuur van de stichting had hier geen weet van en ontsloeg de manager op staande voet.

Fraude

Na onderzoek bleek de manager nog veel meer financiële malversaties te hebben gepleegd. Zo had zij zichzelf ook een vergoeding toegekend voor een privéreis met haar man naar New York en kon zij geen afdoende verklaring afleggen voor een kastekort van maar liefst € 2.500,-. De manager vocht haar ontslag aan en verweerde zich door te stellen dat de directeur op de hoogte zou zijn geweest van de overeenkomst met haar zoon. Ook betoogde zij dat de stichting de ontslaggronden had aangevuld met feiten, die pas na het mondeling gegeven ontslag waren geconstateerd.

De kantonrechter in Maastricht maakte hier in zijn uitspraak van 4 april 2017 korte metten mee. Het verzwijgen van de arbeidsovereenkomst met de zoon en de daarbij behorende loonbetalingen zonder rechtsgrond vormde de dringende reden, die aan haar voldoende duidelijk is medegedeeld. Het ontslag bleef in stand en de manager werd veroordeeld tot terugbetaling van alle ten onrechte uitgekeerde vergoedingen.

Wilt u meer weten over ontslag op staande voet?

In sommige gevallen kan geen twijfel bestaan of de gedraging van de werknemer een reden is voor ontslag op staande voet. Toch kunt u daarna nog het risico lopen dat het ontslag wordt vernietigd als het ontslag niet onverwijld is gegeven of als de schriftelijke bevestiging van het gegeven ontslag onvoldoende duidelijk of niet consistent genoeg is. Vraag de gratis checklist ontslag op staande voet aan en ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag op staande voet: 

  • U weet meteen of u tot ontslag op staande voet kunt overgaan
  • Wij schetsen u de alternatieven als er teveel risico's aan verbonden zijn
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies