Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Meer succes bij ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie?

Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren leidt in meer dan 2/3 van de gevallen tot een afwijzing van het verzoek door de rechter1. Het is niet eenvoudig om als werkgever aan te tonen dat een bepaalde werknemer niet naar behoren functioneert, er een verbetertraject is gevolgd en dat herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.

Voorwaarden verstoorde arbeidsverhouding

Vaak leidt een beschuldiging van disfunctioneren tot een verstoorde arbeidsrelatie. Volgens artikel 7:669 lid 3 onderdeel g BW is een redelijke grond voor ontbinding ‘een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Hierbij moet de werkgever aantonen dat de verstoring ernstig en duurzaam is en dat herstel van de relatie echt niet meer mogelijk is. Zeker in kleinere organisaties zal overplaatsing vaak geen optie vormen en een verdere samenwerking eerder uitgesloten zijn.

Schuldvraag vertrouwensbreuk

Uit de wetsgeschiedenis en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV uit 2012, waar het ontslag op grond van een verstoorde arbeidsrelatie haar oorsprong in vindt, blijkt dat de schuldvraag van het ontstaan van de verstoorde relatie geen doorslaggevende betekenis heeft bij de rechterlijke toets van het ontbindingsverzoek. Oftewel: het medeschuldig zijn van de werkgever aan de verstoorde verhouding of zelfs het grotendeels veroorzaken daarvan hoeft een toewijzing van een ontbinding niet in de weg te staan. In dat geval dient de werkgever er dan wel rekening mee te houden dat aan de werknemer – naast een transitievergoeding – nog een billijke vergoeding wordt toegekend.

Wilt u meer informatie?

Heeft u behoefte aan advies over ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie? Of wilt u meer weten over verbetertrajecten en handvatten bij de aanpak van arbeidsconflicten? Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij helpen u graag vooruit!

1. Arbeidsrecht 2016/35, Statistiek Ontbindingsprocedure: de balans opgemaakt na een jaar Wwz, mr. dr. P. Kruit d.d. 20-8-2016.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies