Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Mag de werkgever het opnemen van vakantiedagen weigeren?

Veel werknemers nemen in de zomervakantie verlof op. Tijdens de lockdown zullen er veel dagen gespaard zijn. Nu de corona maatregelen worden afgebouwd en er steeds meer reisbeperkingen komen te vervallen, krijgen veel mensen zin om het huis uit te gaan en ergens anders vakantie te vieren. Vaak is het geen probleem om vakantiedagen op te nemen, maar soms leidt dit tot discussie tussen de werkgever en de werknemer. Wie heeft er dan gelijk?

Wat zijn de regels?

Als er geen specifieke regels over het opnemen van verlof in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of in een toepasselijke cao zijn opgenomen, bepaalt de wet (art. 7:638 BW) dat de werkgever de vakantieperiode dient vast te stellen overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij de werkgever gewichtige redenen heeft om de vakantie niet in de gewenste periode te laten vallen. In de praktijk betekent dit vaak dat de werknemer een aanvraag indient voor vakantie en dat de werkgever laat weten of hij hiermee instemt of niet.

Mag de werkgever de vakantieaanvraag weigeren?

De vakantieaanvraag moet schriftelijk ingediend worden. Als de werknemer zijn of haar vakantie heeft aangevraagd, dan dient de werkgever binnen twee weken zijn bezwaren aan te geven. Doet de werkgever dit niet, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.

De werkgever mag een vakantie alleen weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de vakantie van de werknemer grote problemen oplevert, omdat alle werknemers met dezelfde functie tegelijk op vakantie willen. Ook als er een collectieve vakantie is, zoals in de bouw (bouwvak) en in het onderwijs, of als de werknemer niet voldoende vakantiedagen heeft voor de aangevraagde periode, zou een werkgever de aanvraag mogelijk kunnen weigeren. Uiteraard moet de werknemer dan wel de mogelijkheid krijgen op een ander moment de vakantie op te nemen.

Een reglement biedt duidelijkheid

Nu de wet zelf weinig kaders geeft voor het opnemen van vakantiedagen, is het raadzaam om als werkgever zelf voorschriften te stellen. De wet kent bijvoorbeeld geen maximum toegestane termijn voor vakantie, alleen een minimale termijn. Volgens de wet moet de werknemer jaarlijks minimaal 2 weken aangesloten vakantie kunnen genieten.

Ook kan een reglement duidelijkheid bieden over de wijze waarop vakantie binnen de organisatie moet worden aangevraagd. Op die manier kunt u bijvoorbeeld ervoor zorgen dat alle aanvragen op eenzelfde wijze of binnen eenzelfde tijdvak worden ingediend, zodat er een goed overzicht op de personeelsbezetting wordt gehouden en een eerlijke en evenwichtige beoordeling en verdeling van de vakantieperiodes kan plaatsvinden.  

Wilt u meer weten over vakantierechten?

Heeft u vragen over het vaststellen van vakantiedagen of heeft u interesse in een goed verlofreglement? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Laat NewBaze uw verlofreglement opstellen: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies