Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Kunt u een beroep doen op overmacht wegens corona?

In het Burgerlijk Wetboek staat in artikel 6:75 vermeld, dat er sprake is van overmacht als het niet kunnen nakomen van een overeenkomst niet te wijten is aan schuld van de degene die niet nakomt of als dat voor diens risico behoort te blijven.

Er wordt schuld aangenomen, als men de niet-nakoming had kunnen voorkomen. Van de debiteur mag verwacht worden dat hij alles in het werk stelt om alsnog na te komen, ook al betekent dit soms dat op andere wijze wordt geleverd. Een goed voorbeeld is dat opleidingsinstituten de geboekte klassikale trainingen nu online aanbieden.

In sommige gevallen is een beroep op overmacht toch niet mogelijk, ook al is er geen sprake van schuld en zijn er geen alternatieven voor nakoming. In de wet zijn dergelijke situaties opgenomen, zoals in het geval van de inzet van hulppersonen voor de uitvoering van een overeenkomst. Ook al kunnen deze hulppersonen niet leveren en treft u hierbij geen blaam, dan blijft u voor de wanprestatie verantwoordelijk. Ook als een absolute garantie is geboden, kan men geen beroep doen op overmacht.

Levert corona een overmachtssituatie op?

In veel situaties zal de uitvoering van voor de crisis gesloten overeenkomsten blijvend onmogelijk zijn. Denk aan de lang geleden geplande congressen, die wegens het verbod van de overheid geen doorgang kunnen vinden. De crisis was niet voorzienbaar, nakoming is onmogelijk en deze onmogelijkheid valt niet binnen de risicosfeer van de congres-organisator. Er is dus sprake van overmacht.

In andere situaties ligt het wellicht genuanceerder. Als de overeenkomst in februari van dit jaar is gesloten, kan dan nog worden volgehouden dat de crisis niet voorzienbaar was? Of als bepaalde grondstoffen in Nederland op zijn, kan van een fabrikant dan niet worden verlangd dat hij deze grondstoffen uit het buitenland verkrijgt?  Het blijft dus zaak om per geval te kijken of aan alle vereisten voor overmacht is voldaan.

Wat betekent een geslaagd beroep op overmacht?

Bij een geslaagd beroep op overmacht is de partij, die niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen, niet verplicht de schade van de andere partij te vergoeden. Overmacht levert echter in principe geen grond op om de overeenkomst te ontbinden. Of u alsnog zal moeten nakomen als de corona-crisis voorbij is of niet, zal voornamelijk afhangen van de redelijkheid en billijkheid.

Contractuele bedingen over overmacht

In sommige overeenkomsten of algemene voorwaarden zijn bedingen opgenomen, die een beroep op overmacht uitbreiden of juist beperken. Als een dergelijk beding van toepassing is en hierop een beroep kan worden gedaan hangt uiteraard af van de situatie en de tekst van het beding. Let wel: als toepassing van een dergelijk beding in een bepaalde situatie volstrekt onredelijk of onbillijk is, komt het beding geen werking toe. Er bestaat dus altijd nog een ontsnappingsmogelijkheid.

Wilt u meer weten over de naleving van contracten in de coronacrisis?

Heeft u vragen over het nakomen van contracten in de huidige situatie? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij handelszaken:

  • De kennis van uw organisatie en uw doelen staan voorop
  • Onze oplossingen zijn praktisch en effectief
  • Wij maken heldere afspraken met u over de kosten
  • Altijd persoonlijk contact en korte lijnen
  • Wij helpen u de juridische valkuilen zelf te herkennen en te vermijden
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies