Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Red Bull heeft deze keer niet de juiste strategie gekozen

Red Bull was ontevreden over het functioneren van haar Customer Service Specialist. Volgens Red Bull was zij niet geschikt voor het verrichten van haar werk, ondanks begeleiding, coaching en wekelijkse gesprekken. Red Bull diende een ontslagverzoek wegens disfunctioneren in. In het verweerschrift stelt de werkneemster dat er alleen is gesproken over haar stressklachten, die zij ervaarde vanwege de werkdruk. Hierdoor was zij meerdere keren uitgevallen. Op haar functioneren heeft zij echter nooit kritiek gehad, aldus de werkneemster.

Empowerment-beleid

Red Bull erkende in de ontbindingsprocedure dat zij niet specifiek had ingezoomd op de noodzakelijke verbeterpunten en de daaraan verbonden consequenties als er geen verbetering zou volgen. Red Bull volgt in het gehele bedrijf een ‘empowerment’-beleid. Hierbij wordt geen dossier opgebouwd met waarschuwingen en berispingen, maar wordt vooruitgang nagestreefd via aanmoediging en positieve feedback.

De kantonrechter maakte hier korte metten mee. Dit beleid kan niet afdoen aan de verplichting van de werkgever om onder de gegeven omstandigheden de werkneemster op zijn minst schriftelijk in kennis te stellen van haar standpunt over haar functioneren en de verstrekkende gevolgen daarvan.

Verbetertraject

Red Bull voerde nog aan dat zij de werkneemster een verbetertraject in de vorm van een PIP heeft aangeboden. De kantonrechter beaamde het standpunt van de werkneemster dat dit traject uitsluitend betrekking had op hoe om te gaan met de werkdruk en met stress die werkneemster ondervond. Die werkdruk was bovendien te wijten aan het feit dat de functie was ingericht voor 1 fte, terwijl de werkneemster maar voor 0,8 fte werkzaam was. Door Red Bull was er geen structurele oplossing geboden de overige 0,2 fte in te vullen.

Evenmin is gebleken aan welke doelstellingen de werkneemster geacht werd te voldoen om haar functioneren te verbeteren, bij gebreke waarvan ontslag het gevolg zou zijn. Het tegenverzoek van de werkneemster tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsrelatie werd wel toegewezen, met toekenning van een aanzienlijke billijke vergoeding aan de werkneemster.

Red Bull zat er deze keer met de door haar gekozen strategie dus duidelijk naast….

Wilt u hier meer weten over dit onderwerp?

Heeft u vragen over disfunctioneren of verbetertrajecten? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Met een verbetertraject van NewBaze: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • Hulp bij het stellen van heldere en concrete doelen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor al uw bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies