Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Wat zijn de regels over thuiswerken?

Er bestaan veel vragen over thuiswerken tijdens de coronacrisis. Hebben werknemers recht op thuiswerk? Kan ik als werkgever een werknemer verplichten thuis te werken? Mag de werkgever mijn thuiswerk controleren en hoe zit het met de arbo-regels? De antwoorden op deze vragen leest u hieronder.

Bestaat er een recht op thuiswerk?

Werknemers kunnen niet afdwingen dat zij thuis werken, tenzij dat expliciet in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Wel kunnen zij op grond van de Wet Flexibel Werken een verzoek tot thuiswerk indienen bij de werkgever, maar deze kan het verzoek afwijzen als zwaarwegende belangen van de werkgever zich hiertegen verzetten.

Aan de andere kant kunnen werkgevers wel hun werknemers verplichten om het werk thuis te verrichten, als het werk zich daarvoor leent. Ook kan een werkgever een werknemer verplichten de arbeid te verrichten op de locatie van de werkgever. In dat geval mag de werknemer wel verwachten dat hij of zij het werk op een gezonde en veilige manier kan uitvoeren.

Moet de werkgever een vergoeding betalen?

Voor de werkgever bestaat de mogelijkheid om de kosten voor extra uitgaven van de werknemer voor internet, telefoon, verwarming of koffie en thee onbelast te vergoeden uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De werknemer kan de werkgever echter niet verplichten een thuiswerkvergoeding te betalen.

Ontving de werknemer normaal gesproken een reiskostenvergoeding, dan mag bij thuiswerk deze vergoeding worden stopgezet, tenzij in de cao of arbeidsovereenkomst afspraken zijn vastgelegd, dat deze ook betaald moet worden bij thuiswerk.

Is de werkgever verantwoordelijk voor de thuiswerkplek?

Ook als een werknemer thuiswerkt, is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing en moet de werkgever zorg dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Naast het verschaffen van materialen voor een ergonomische werkplek, dient een werkgever een werknemer die thuiswerkt ook te voorzien van instructies en voorschriften over bijvoorbeeld de juiste afstelhoogte van het beeldscherm en het toetsenbord. De eventuele extra kosten voor de naleving van de arbo regels zijn voor rekening van de werkgever.

Mag de werkgever de thuiswerkende werknemer controleren?

Werkgevers zijn gerechtigd om het werk van de werknemer te controleren als daar een legitiem doel/gerechtvaardigd belang voor bestaat. Het doel/belang van de controle en de procedure moeten zijn vastgelegd in een handboek of privacyprotocol. Voorts moet het controlebelang zwaarder wegen dan de privacy van de werknemer (het ‘proportionaliteitsvereiste’). Ook is vereist dat de werkgever altijd zoekt naar de minst vergaande middelen om het doel van de controle te bereiken (het ‘subsidiariteitsvereiste’).

Wat kan een thuiswerkovereenkomst bieden?

Het ziet ernaar uit dat we met zijn allen voorlopig nog wel even zoveel mogelijk thuis zullen moeten werken. Het is verstandig om daar goede afspraken over te maken, zodat discussies en onduidelijkheden worden vermeden. Met een thuiswerkovereenkomst kunnen werkgevers en werknemers regels opstellen over de wederzijdse verantwoordelijkheden, de vergoedingen, de controleprocedures en de inrichting van de werkplek. Zo weten werkgevers en werknemers wat ze van elkaar mogen verwachten.

Wilt u meer weten over thuiswerken?

Heeft u vragen over de juridische aspecten rondom thuiswerken? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Met een thuiswerkovereenkomst van NewBaze: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies