Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Geen beëindigingsplicht slapend dienstverband voor juli 2015

In november 2019 heeft de Hoge Raad1 geoordeeld dat slapende dienstverbanden ontoelaatbaar zijn, als de werkgever aanspraak kan maken op vergoeding van de te betalen transitievergoeding. Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden vanaf 1 april 2020 gecompenseerd worden voor betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015. De compensatieregeling biedt geen mogelijkheid om compensatie te vragen voor slapende dienstverbanden, die zijn ontstaan vóór 1 juli 2015. Dit heeft te maken met het feit dat er voor die datum de werknemer nog geen recht had op een transitievergoeding of andere beëindigingsvergoeding als deze wegens langdurige arbeidsongeschiktheid werd ontslagen.

Slapend dienstverband voor 1 juli 2015

De kantonrechter in Utrecht sprak zich gisteren in kort geding uit over de vraag of de Arbo Unie, als werkgever van een medewerker, die al vanaf 27 mei 2015 geen loon meer ontving vanwege 2 jaar arbeidsongeschiktheid, over moet gaan tot het beëindigen van het dienstverband (met toekenning van de transitievergoeding).

Volgens de medewerker van de Arbo Unie is zijn werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht om het dienstverband te beëindigen, ook al kan deze geen aanspraak maken op compensatie van de vergoeding.

Geen plicht tot beëindiging

De kort geding rechter in Utrecht ging hier niet in mee. In de compensatieregeling kunnen werkgevers geen vergoeding ontvangen voor betaalde transitievergoedingen bij dienstverbanden, die al voor 1 juli 2015 slapend waren. Tot op heden heeft de wetgever de regeling op dit punt niet aangepast.

Het is weliswaar zo dat de wetgever een slapend dienstverband moreel verwerpelijk vindt en hieraan een einde wenst te maken, maar een wettelijke verplichting voor de werkgever hiertoe ontbreekt. Ook neemt de rechter mee in het oordeel dat als de Arbo Unie voor 1 juli 2015 het dienstverband op grond van de toenmalige wettelijke mogelijkheden had beëindigd, de werknemer ook geen recht had op een vergoeding.

Wilt u meer weten over transitievergoedingen of ontslag?

Heeft u vragen over ontslag bij langdurige ziekte of over de Wet compensatie transitievergoedingen? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

1. Xella-arrest, Hoge Raad 8 november 2019 (ECLI:NL:HR:1734)

Meer informatie

Bij vragen over de transitievergoeding biedt NewBaze: 

  • Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal
  • Oog voor wat u belangrijk vindt
  • Praktische tips ter voorkoming van het oplopen van de kosten
  • Een overzicht van alle alternatieven voor het oplossen van uw (ontslag)probleem
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies