Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Zijn afspraken over terugbetaling van studiekosten nog geldig?

Het is alweer een jaar geleden dat werd ingevoerd, dat werkgevers niet langer hun werknemers kunnen verplichten de gemaakte studiekosten terug te betalen. Deze wetswijziging geldt alleen voor verplichte opleidingen. Hieronder vallen opleidingen, die in de wet, cao of rechtspositieregelingen verplicht worden gesteld. Ook valt hieronder scholing, die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, in het kader van een verbetertraject of die te maken heeft met omscholing wegens het vervallen van de eigen functie. Beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, vallen niet onder het verbod, zoals bedoeld in artikel 7:611a BW.

Wat is een voor de functie “noodzakelijke” opleiding?

De rechtbank in Rotterdam1 oordeelde onlangs over een eis van een werknemer, die vond dat zijn werkgever ten onrechte studiekosten op zijn loon had ingehouden. De werknemer gaf aan dat de gevolgde opleiding tot monteur beveiligingssystemen (MBV) verplicht zou zijn en dat de eerder gemaakte afspraken over terugbetaling van de kosten van die opleiding in dat geval nietig zouden zijn.

Van de Rotterdamse rechter kreeg de werknemer geen gelijk: de opleiding was niet verplicht. Alleen als de werknemer een promotie en loonsverhoging wilde, vond de werkgever dat hij de MMBV opleiding moest volgen. In dat geval is er voor de werknemer een keuze en dus geen sprake van een verplichte opleiding, zoals bedoeld in artikel 7:611a BW.

Vereiste opleiding voor functie bij indiensttreding

Een Utrechtse rechter in kort geding2 oordeelde over de kosten voor het behalen van een rijbewijs B dat de werknemer die kosten moest terugbetalen aan zijn werkgever. De werknemer had nog geen rijbewijs toen hij in dienst trad. Dit had hij wel nodig voor de functie, waarvoor hij was aangenomen.

Volgens de rechter valt dit onder scholing die nodig is voor het verkrijgen van een certificaat of diploma waarover de werknemer bij eerste aanvang van de werkzaamheden dient te beschikken (de opleiding tot een beroepskwalificatie). “Aangenomen mag worden dat in beginsel ook de kosten voor andere kwalificatiediploma’s zoals de kosten van het halen van het rijbewijs voor een werknemer die als chauffeur wordt geworven, niet onder de vergoedingsplicht van de werkgever vallen”, aldus de rechter.

Is een studiekostenbeding nog geldig?

Voor de opleidingen, die niet onder het begrip “verplichte” opleidingen vallen is het dus nog steeds mogelijk om de kosten daarvan op de werknemer te verhalen. Wel moeten de hierover te maken afspraken schriftelijk worden vastgelegd en moet de overeenkomst voldoen aan een aantal voorwaarden. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, is de studiekostenregeling nietig en kunnen de gemaakte kosten niet op de werknemer worden verhaald.

Wilt u meer weten over het terugvorderen van studiekosten?

Heeft u vragen over een studiekostenregeling? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

1. Rechtbank Rotterdam 30 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:6037, 2. Voorzieningenrechter rechtbank Midden-Nederland 20 april 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2138

Meer informatie

Met een studiekostenregeling van NewBaze: 

  • Heeft u minder discussie met uw personeel
  • Is deze afgestemd op uw organisatiedoelen
  • Heeft u een betere bewijspositie
  • Krijgt u leesbare en begrijpelijke teksten
  • Zijn vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies