Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Terugplaatsing in functie terminal medewerker gerechtvaardigd

Een werknemer van de Rotterdamse containerterminal RST had het in juli 2019 wel erg bont gemaakt. Tijdens het laden en lossen van vrachtauto’s had hij aan 4 containers schade veroorzaakt, doordat hij met een te laag hangende lege spreader een container had geraakt die naar beneden gevallen was bovenop andere containers. Het was niet de eerste keer dat de betreffende werknemer schade veroorzaakte door roekeloos gedrag. De werkgever stelde een onafhankelijke commissie in en na onderzoek adviseerde de commissie om op grond van disciplinaire maatregelen in de cao RST de werknemer tijdelijk of blijvend in functie terug te zetten. De werkgever nam daarop het besluit de werknemer per direct 2 functieniveaus lager te plaatsen en het daarbij behorende (lagere) salaris te betalen.

Terugplaatsing terecht?  

De werknemer wendde zich tot de kantonrechter in Rotterdam met de eis om hem toe te laten tot zijn oude functie met betaling van zijn normale salaris en toeslagen. Hij voerde hierbij aan dat in zijn arbeidsovereenkomst geen wijzigingsbeding was opgenomen. De terugplaatsing vond hij onredelijk. De werkgever stelde daar tegenover dat de werknemer al vaker roekeloos gedrag had getoond en zij het risico niet konden nemen dat de werknemer meer schade zou veroorzaken of zelfs zichzelf of anderen zou verwonden als hij met groot materieel zou blijven werken. De functie waarbij hij niet meer werkzaam zou zijn met groot materieel was een functie van twee niveaus lager.  

Terugplaatsing zonder wijzigingsbeding

De kantonrechter oordeelde dat de disciplinaire maatregelen in de cao niet gezien kunnen worden als een wijzigingsbeding, zoals bedoeld in artikel 7:613 BW. Dit betekent dat moet worden getoetst of de werknemer verplicht is de lagere functie te aanvaarden op basis van de rechtsregel dat werkgever en werknemer zich over en weer als goed werkgever respectievelijk goed werknemer moeten gedragen (artikel 7:611 BW).

Bij de toets van 7:611 BW moet gekeken worden (1) of er sprake is van gewijzigde omstandigheden op grond waarvan het RST als goed werkgever toegestaan was tot functiewijziging over te gaan, (2) of de maatregel in de betreffende omstandigheden redelijk was en (3) of de wijziging in redelijkheid van de werknemer gevergd kan worden1.

De rechter stelde vast dat de werknemer roekeloos heeft gehandeld2. Bovendien was hij eerder gewaarschuwd om de veiligheidsvoorschriften na te leven. De functie van de werknemer brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee. De werkgever heeft dan ook terecht het vertrouwen in werknemer verloren en op goede gronden de functie en het salaris mogen wijzigen.

Wilt u meer weten over terugplaatsing in functie?

Heeft u vragen over functie- en salariswijzigingen? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

1. HR 11 juli 2008, LJN: BD 1847, 2. ECLI:NL:RBROT:2020:13091

Meer informatie

Bij vragen over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden biedt NewBaze: 

  • Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal
  • Concrete argumenten ter onderbouwing van een redelijk voorstel
  • Een helder stappenplan
  • Praktische tips ter voorkoming van mogelijke conflicten
  • Met de mogelijkheid van vaste prijsafspraken
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies