Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Hoge Raad: recht op transitievergoeding bij urenvermindering

Een werkneemster van een stichting voor speciaal onderwijs was twee jaar ziek en kon haar eigen werk als lerares niet meer verrichten. Zij ontving vervolgens een akte van ontslag voor haar full time dienstverband. Aansluitend werd zij door dezelfde werkgever aangesteld voor een aangepaste omvang van hetzelfde werk voor 55%. De werkneemster meende dat zij recht had op een transitievergoeding over het deel van haar dienstverband dat beëindigd was (45%). Toen haar werkgever weigerde te betalen, stapte ze naar de rechter.

Wanneer recht op transitievergoeding?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 heeft een werknemer aanspraak op een transitievergoeding, als het dienstverband op initiatief van de werkgever is geëindigd, zoals bij opzegging, ontbinding of van rechtswege bij het einde van een tijdelijk contract (art. 7:673 BW). Voorwaarde is wel dat het dienstverband tenminste twee jaar heeft geduurd.

In de kwestie die aan de Hoge Raad was voorgelegd, was er echter sprake van het in overleg neerleggen van dat deel van functie, dat de werkneemster in verband met haar arbeidsongeschiktheid niet meer kon uitoefenen. De kantonrechter in eerste aanleg wees desondanks de vordering van de werkneemster toe. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof anders. Die meende dat de nadruk op de overeenstemming en de (aangepaste) voortzetting van het dienstverband lag, zodat er geen sprake was van een van de voorwaarden als genoemd in art. 7:673 BW.

Ook recht bij gedeeltelijke urenvermindering?

De Hoge Raad oordeelde anders dan het hof. Hoewel de wettelijke regeling omtrent de aanspraken op een transitievergoeding niet voorzien in een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband, moet desalniettemin de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding wel worden aanvaard voor het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer, aldus de Hoge Raad.

Het arrest van de Hoge Raad leert ons dat de aanspraak bij gedeeltelijke beëindiging alleen situaties betreft, waarin de werknemer niet zelf kiest om minder te werken. Denk aan gedeeltelijk ontslag wegens bedrijfseconomische gronden of bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In dat kader biedt de invoering van de maatregelen ter compensatie van de transitievergoeding per 1 april 2020 voor werkgevers mogelijk verlichting, omdat zij met terugwerkende kracht compensatie van het UWV van de door hen betaalde transitievergoeding kunnen aanvragen.

Wilt u meer weten over de transitievergoeding?

Heeft u vragen over beëindiging van het dienstverband en de aanspraken op een transitievergoeding? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Bij vragen over de transitievergoeding biedt NewBaze: 

  • Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal
  • Oog voor wat u belangrijk vindt
  • Praktische tips ter voorkoming van het oplopen van de kosten
  • Een overzicht van alle alternatieven voor het oplossen van uw (ontslag)probleem
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies