Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Recht op volledige transitievergoeding vlak vóór AOW

Een leraar van een middelbare school was sinds 2011 veelvuldig en langdurig ziek. Na 2 jaar aaneengesloten ziek te zijn geweest, vroeg de school een ontslagvergunning aan en zegde zij vervolgens in 2014 het dienstverband op. Omdat de betreffende leraar nog maar 1,5 jaar te gaan had voor het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, vond de school het onredelijk om de volledige transitievergoeding (in dit geval bijna € 75.000,-) te betalen. De werknemer eiste echter de volledige vergoeding van de school.

Transitievergoeding bij inkomstenderving?

De kantonrechter stelde de werkgever in eerste instantie in het gelijk. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vond deze het onaanvaardbaar als de werknemer een volledige transitievergoeding zou krijgen. Omdat er toch enige inkomstenderving was, stelde de kantonrechter de transitievergoeding op € 25.000,- bruto.

De werknemer stelde hoger beroep in. Het hof maakte met het vonnis van de kantonrechter korte metten. De rechter heeft geen bevoegdheid de transitievergoeding te matigen. De transitievergoeding is een forfaitaire vergoeding die ook verschuldigd is indien niet of nauwelijks sprake is van schade of inkomensverlies, aldus het hof. 

Hoge Raad: hier geen ruimte voor redelijkheid en billijkheid

Tegen het arrest van het hof is de werkgever in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Deze oordeelde op 5 oktober 2018 dat de regeling van de transitievergoeding in art. 7:673 BW dwingendrechtelijk van aard is en het recht op de transitievergoeding bestaat, ook al krijgt de werknemer meer dan hij tot aan de AOW leeftijd zou kunnen verdienen. De wetgever heeft er uitdrukkelijk voor gekozen dat inkomstenderving geen rol speelt. Ook als een werknemer direct na de opzegging een andere baan heeft, behoudt deze de aanspraak op de transitievergoeding. Dit geldt evenzeer voor werknemers die binnenkort de AOW gerechtigde leeftijd bereiken.

Wat had de betreffende werkgever dan wel kunnen doen?

De werkgever had kunnen wachten met het ontslag tot de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd daadwerkelijk had bereikt. In dat geval was er geen transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad had eerder dit jaar al geoordeeld dat dit geen leeftijdsdiscriminatie oplevert1. Wellicht dat de school thans nog wel gebruik kan maken van de compensatieregeling transitievergoeding die waarschijnlijk per 1 april 2020 met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd.

Wilt u meer weten over ontslag?

Heeft u vragen over ontslag of vergoedingen? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

 1. Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies