Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Europese regels voor transparante arbeidsvoorwaarden

Het doel van de Europese Richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ is om werknemers volledig en op een toegankelijke manier te informeren over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Een deel van de verplichtingen op grond van de Richtlijn is al in de Nederlandse wetgeving neergelegd, maar een aantal verplichtingen wordt aangescherpt.

Transparantie over arbeidsvoorwaarden

In de Nederlandse wetgeving is al vastgesteld dat werkgevers de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie schriftelijk moeten bevestigen. Nieuw is wel dat de werkgever dit binnen een week na de eerste werkdag moet verstrekken.

Ook krijgt de werknemer het recht om vanaf een dienstverband van 26 weken maximaal 1x per jaar een verzoek te doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 zijn een deel van de minimumregels ten aanzien van oproepovereenkomsten al geïmplementeerd.

Werknemers moeten meerdere banen kunnen hebben

Op grond van de Richtlijn is het werkgevers niet toegestaan om de werknemer te belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever, tenzij voor dit verbod een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig is. Een nevenwerkzaamhedenbeding waarin slechts is opgenomen dat het de werknemer is verboden werk voor anderen te verrichten, zal na 1 augustus 2022 buiten werking gesteld kunnen worden, als het verrichten van ander werk niet van invloed is op de bedongen arbeid. Deze regel vraagt dan mogelijk de aanpassing van bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen.

Geen terugbetaling kosten verplichte opleidingen

Tot slot worden de regels over studiekostenbedingen aangescherpt. Werkgevers kunnen niet meer afspreken om studiekosten terug te betalen voor opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of een toepasselijke cao. Verder wordt de werkgever verplicht de werknemer de gelegenheid te bieden de opleiding onder werktijd te kunnen volgen. Gaat het om niet-verplichte opleidingen dan kunnen werkgevers ook na de implementatie van de Richtlijn nog steeds een studiekostenbeding overeenkomen.

Wilt u meer weten over arbeidsvoorwaarden?

Heeft u vragen over een goed studiekosten- of nevenwerkzaamhedenbeding? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Laat NewBaze uw arbeidsbedingen opstellen:

  • Zorgt voor goede onderbouwing voor uw bedingen 
  • Legt die zaken vast, die specifiek in uw organisatie van belang zijn
  • Duidelijkheid over wat wel en niet mag
  • Doeltreffend optreden tegen overtreding door de werknemer
  • Daadkrachtig verweer mogelijk in gerechtelijke procedures
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies