Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Update: de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Slapend dienstverband: geen ernstig verwijt

Sommige werkgevers kiezen ervoor om niet tot ontslag over te gaan nadat de loondoorbetalingsverplichting van hun werknemer na twee jaar ziekte stopt. Daartegenover staan werknemers die dit zien als het dwarsbomen van hun “recht” op de transitievergoeding.

Inmiddels hebben enkele werknemers de stap naar de rechter gezet om zelf ontbinding van hun arbeidsovereenkomst te verzoeken. In dat geval is de werkgever alleen een transitievergoeding verschuldigd, als de werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten (art. 7:673 lid 1 a BW). Er is een aantal rechtszaken gepubliceerd, waarin hierover een oordeel moest worden geveld. In deze zaken heeft er nog geen één werknemer succes gehad. Op een werkgever rust nu eenmaal geen verplichting om na twee jaar ziekte tot beëindiging van het dienstverband aan te gaan.

Geen transitievergoeding bij omzetting dienstverband na aangepast werk

Ook werkgevers, die na twee jaar ziekte de werknemer op grond van een toepasselijke cao formeel moeten ontslaan om voortzetting van het dienstverband in aangepaste werkzaamheden mogelijk te maken, zijn niet verplicht een transitievergoeding te voldoen. Een tweetal onderwijsinstellingen hadden op grond van hun arbeidsongeschiktheidsregeling het dienstverband met een “akte van ontslag” beëindigd en gelijktijdig met een “akte van aanstelling” een dienstverband met een veel kleinere omvang aangeboden. Hoewel de term “ontslag” doet vermoeden dat er sprake is van een (gedeeltelijke) beëindiging van het dienstverband, oordeelde de rechter dat de dienstbetrekking juist was voortgezet, zij het onder gewijzigde voorwaarden1. Een transitievergoeding was dan ook niet verschuldigd.

Plannen voor compensatie transitievergoeding

Minister Asscher is voornemens om de transitievergoeding na twee jaar ziekte te compenseren vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Het Awf krijgt haar fondsen uit premies, die de Belastingdienst aan werkgevers oplegt. Na de wetswijziging zal de transitievergoeding dus nog altijd door werkgevers worden gedragen, zij het dat de totale kosten nu onder alle werkgevers worden verdeeld.

De datum waarop de wetswijziging zal worden ingevoerd is nog niet bekend. De verwachting is wel dat de compensatie met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 zal plaatsvinden.

Heeft u vragen over de transitievergoeding of ontslag na twee jaar ziekte?

Indien u wilt weten welke verplichtingen en mogelijkheden u heeft ten aanzien van een werknemer, die (bijna) twee jaar arbeidsongeschikt is, of als u meer wilt weten over de transitievergoeding in het algemeen, neem dan contact met ons op. Dat kan door het invullen van onderstaand contactformulier, of door ons te bellen op nummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag!

1. Rechtbank Den Haag 9-9-2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10561 en Hof Den Haag 6-9-2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2590

Meer informatie

Bij vragen over de transitievergoeding biedt NewBaze: 

  • Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal
  • Oog voor wat u belangrijk vindt
  • Praktische tips ter voorkoming van het oplopen van de kosten
  • Een overzicht van alle alternatieven voor het oplossen van uw (ontslag)probleem
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies