Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Zieke werknemer voor of tijdens vakantie

Een werknemer die op vakantie is gegaan en tijdens zijn vakantie ziek wordt, hoeft na de ziekmelding geen vakantiedagen meer op te nemen. Alleen als de werknemer hier expliciet mee instemt, mag u de vakantiedagen tijdens ziekte als opgenomen beschouwen. Wel moet de werknemer zich tijdens zijn ziekte beschikbaar houden voor controle en dient hij zich te houden aan de verzuimvoorschriften.

Met name als de werknemer zich in het buitenland bevindt, kan het lastig zijn de ziekmelding van de werknemer te controleren. Daarom is het verstandig om een goed reglement te hebben, waarin bijvoorbeeld is opgenomen dat de werknemer tussen bepaalde tijden telefonisch bereikbaar dient te zijn voor de bedrijfsarts of gehouden is om een verklaring van een arts in het land waar de werknemer op dat moment verblijft te kunnen overleggen.

Zieke werknemer vraagt vakantie aan

Ook zieke werknemers hebben recht om vakantiedagen op te nemen. Door het opnemen van vakantiedagen zijn zij tijdelijk vrijgesteld van hun re-integratieverplichtingen. Wel dient de werknemer de werkgever op grond van de normale procedure de vakantie vooraf aan te vragen.

De werkgever kan een verzoek tot vakantie weigeren, maar alleen als de werkgever belangrijke redenen heeft voor de weigering. Denk hierbij aan een weigering om een bergbeklimmingsreis toe te staan voor een werknemer met zware rugklachten. Het is bij twijfel altijd verstandig om het oordeel van de bedrijfsarts te vragen of een vakantie de re-integratie belemmert of niet.

Als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is en nog niet (gedeeltelijk) kan re-integreren vanwege de ernst van de beperkingen, dan kunt u geen vakantiedagen afboeken. Dit is alleen anders als de werknemer voorafgaand instemt met het opnemen van vakantiedagen. Is de werknemer wel in staat te re-integreren en wordt er vakantie aangevraagd, dan kunt u de vakantiedagen wel afboeken. Let er dan wel op dat tijdens de vakantie 100% van het loon (en niet het loon bij ziekte) betaald moet worden.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

De werknemer bouwt tijdens zijn ziekte vakantiedagen op. Alleen ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen de werkgever en werknemer hiervan afwijkende afspraken maken. Dit moet dan wel schriftelijk vastgelegd zijn in een arbeidsovereenkomst, reglement of cao. Indien dit niet overeengekomen wordt, bouwt de werknemer in beginsel ook tijdens ziekte bovenwettelijke vakantiedagen op.

Wilt u meer weten over vakantie en ziekte?

Heeft u vragen over het opnemen van vakantiedagen door of ziekte van uw werknemer? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Met de oplossingen van NewBaze:

  • Heeft u een betere grip op uw ziekteverzuim
  • Worden uw sanctiemogelijkheden uitgebreid
  • Kunt u besparen op uw re-integratiekosten
  • Schept u duidelijkheid over wat moet en mag
  • Bent u voortaan goed voorbereid om de valkuilen zelf te vermijden
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies