Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Vakantiegeld over overwerk per 1 januari 2018

Tot 1 januari 2018 geldt dat alleen het minimumloon en de minimum vakantiebijslag hoeft te worden betaald over de normale arbeidsduur, zoals die is overeengekomen. Er hoeft nu dus geen vakantiegeld te worden betaald over de gewerkte overuren. Vanaf 2018 komt daar verandering in. In het nieuwe artikel 13a van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), welk artikel per 1 januari 2018 in werking treedt, is bepaald dat werknemers over alle feitelijk gewerkte uren tezamen naar evenredigheid ten minste het geldende minimumloon hierover dienen te ontvangen.

Is afwijking mogelijk?

Indien een werknemer loon ontvangt dat meer bedraagt dan drie maal het wettelijk minimumloon, kan worden overeengekomen dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag over het meerdere boven het drievoudige van het minimumloon. 

Bij schriftelijke overeenkomst kan ook bedongen worden dat overuren niet uitbetaald worden, maar gecompenseerd moeten worden door het opnemen van vrije tijd. Werkgevers van werknemers met het minimumloon kunnen echter van deze schriftelijke mogelijkheid om af te wijken nog maar een jaar gebruik maken. Compensatie in (betaalde) vrije tijd is vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld.

Bij cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, in die zin dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over de overwerkvergoeding. Wel moet dan de som van loon plus vakantiebijslag altijd ten minste 108% van het minimumloon zijn.

Is er geen cao van toepassing, dan moet de werkgever over overwerk altijd vakantiebijslag betalen, ook als de werknemer voor dat overwerk al meer dan 100% krijgt betaald.

Is er nog andere speelruimte?

Jazeker. Het recht op minimumloon geldt per betalingsperiode. Een werknemer die per maand betaald krijgt, die verplicht is zijn overuren binnen diezelfde maand te compenseren, zal geen aanspraak kunnen maken op meer loon en vakantiebijslag, als de overuren daadwerkelijk binnen die maand volledig zijn gecompenseerd.

Ook voor werknemers, die meer betaald krijgen dan een het minimumloon, is de tijd voor tijd regeling nog altijd een optie. Als de werknemer over al zijn of haar feitelijk gewerkte uren tezamen maar het daarvoor geldende minimumloon en minimumvakantiebijslag ontvangt, is compensatie onder de gewijzigde wet nog altijd mogelijk. 

Wilt u meer weten over de beloning van uw medewerkers?

Heeft u vragen over de aanspraken van uw medewerkers op loon, vakantiegeld of overuren? Of wilt u een goede regeling voor uw werknemers opstellen, waarin duidelijke regels zijn vastgelegd over de opbouw, compensatie en uitbetaling van overwerk? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Dan laten wij u meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen.

Meer informatie

Laat NewBaze u adviseren over de WML: 

  • U weet meteen waar u aan toe bent
  • Minder discussie met uw personeel
  • Inzicht in uw specifieke bedrijfsrisico's
  • Reglementen met begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies