Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Let op de informatieplicht bij vervallen vakantiedagen

Op grond van art. 7:634 BW heeft een werknemer per jaar recht op minimaal vier keer het aantal arbeidsuren dat hij of zij per week werkt. Bij een 40-urige werkweek is dat dus 160 uur (of 20 dagen) per jaar. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar, waarin ze zijn opgebouwd (art. 7:640a BW). Loopt het vakantiejaar van 1 januari tot en met 31 december, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen dus op 1 juli in het daarop volgende jaar.

Verval gekoppeld aan informatieplicht

In de aangehaalde wettelijke bepaling over het verval van de wettelijke vakantiedagen staat nog een belangrijke toevoeging, namelijk “tenzij werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen“. In het Max Planck arrest van het Europese Hof van Justitie in 2018 is bepaald dat - alleen wanneer de werkgever kan bewijzen dat hij de werknemer erop heeft gewezen dat hij de vakantiedagen tijdig moet opnemen en wat de consequenties zijn als de werknemer dat niet doet - de vakantiedagen komen te vervallen. Kortom, hebben uw werknemers op dit moment nog een ongebruikt saldo wettelijke vakantiedagen over 2021 staan, stuur hen dan een brief of mail waarin u wijst op het saldo, het vervallen van dit saldo per 1 juli aanstaande en aandringt om het saldo voor 1 juli op te nemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

De hierboven vermelde informatieplicht geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Voor alle extra vakantiedagen die worden geboden boven op de wettelijke vakantiedagen geldt dit niet. Bovenwettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen pas na 5 jaar, tenzij in de arbeidsovereenkomst, een reglement of CAO iets anders is overeengekomen.

Wilt u meer weten over vakantiedagen?

Heeft u vragen over vakantiedagen? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Laat NewBaze uw vakantie- en verlofreglement opstellen: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies