Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Vrijheid van meningsuiting van werknemers niet onbegrensd

Een werkneemster van zorginstelling de Waalboog in Nijmegen postte eind 2020 en begin 2021 een aantal berichten op LinkedIn waarin zij naar voren bracht bezwaren te hebben tegen vaccinaties tegen het coronavirus en de geadviseerde beschermingsmaatregelen. Ook in een e-mail aan de directie had zij aangegeven zich zorgen te maken op het beleid van de zorginstelling, waarbij vaccinaties van het personeel en haar cliënten werden gestimuleerd. In een gesprek met de werkneemster over het gevoerde coronabeleid is haar dringend verzocht te stoppen met haar tegengestelde uitingen op LinkedIn. De werkneemster stopte niet. Zij vond dat zij haar werk prima kon doen, ondanks dat zij een tegengestelde mening had.

Berichten op LinkedIn tegenover beleid werkgeefster

De werkgeefster dacht daar anders over. Zij zette de werkneemster op non-actief en verzocht een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter overwoog dat de werkneemster in principe het recht van een vrije meningsuiting heeft als zij berichten plaatst of deelt waarin in zijn algemeenheid wordt gewaarschuwd voor de gevaren van vaccineren tegen COVID-19. De werkneemster riep in een van haar berichten echter op om op geen enkele manier mee te werken aan apartheid door testen voor toegang of het dragen van een mondkapje en postte een link naar een filmpje met de titel ‘Opdat wij niet vergeten’ over de uitsluiting van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Met dergelijke berichten, die specifiek gericht zijn tegen mensen die meewerken aan het landelijke en ook door de Waalboog gevoerde corona- of vaccinatiebeleid, overschreed de werkneemster echter de grens van het handelen als goed werkneemster. De kantonrechter ontbond dan ook de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen van de werkneemster

Vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd

De werkneemster stelde hoger beroep in tegen de uitspraak van de kantonrechter. Ook het gerechtshof oordeelde echter dat er sprake was van een ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster. Volgens het hof heeft De Waalboog een belang om te verlangen dat werkneemster haar berichtgeving staakte, omdat zij zorg dient te dragen voor de gezondheid van haar kwetsbare cliënten en medewerkers en had zij daarnaast een wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Werkneemster beriep zich daarentegen op de vrijheid van meningsuiting.

Beide partijen verwezen naar de uitspraak aan van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 5 november 20191. Uit deze uitspraak volgt dat het recht van meningsuiting niet absoluut is. Lid 2 van het artikel verbindt aan de uitoefening van die vrijheid immers ook plichten. Daaronder valt de verplichting om uitingen zoveel mogelijk te vermijden, die verder gaan dan wat een publiek debat vereist en die voor anderen onnodig grievend zijn en inbreuk maken op andermans (fundamentele) rechten. Hierbij zijn vier elementen van belang: de aard van de gedane uitspraak, de motieven van de werknemer, de eventuele schade die de werkgever door de uiting van de werknemer lijdt of heeft geleden en de zwaarte van de aan de werknemer opgelegde sanctie.

Grenzen door werkneemster overschreden

Door het woord ‘misdaad’ te gebruiken ten aanzien van degenen die zich bezighouden met vaccinerenen en het verband te leggen met het uitsluiten van Joden in de Tweede Wereldoorlog, heeft de werkneemster die grens overschreden. Ook handelde de werknemer in strijd met de gedragscode van de Waalboog. Daarin is bepaald dat medewerkers op sociale media, ook als zij het oneens zijn met de mening van anderen, netjes en beleefd dienen te blijven en geen lasterlijk, grof, beledigend of bedreigend materiaal behoren te plaatsen. Het hof oordeelde dan ook de werkneemster het goed werknemerschap en de gedragscode schond en dat daarmee sprake is van verwijtbaar handelen in zin van de wet.

Wilt u meer weten over het gebruik van social media in arbeidsrelaties?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

1. ECLI:CE:ECHR:2019:1105JUD001160815 (Herbai - Hongarije)

Meer informatie

Vraag een offerte aan voor een Social Media Protocol 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies