Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Regeerakkoord: beloofde helderheid voor zelfstandigen?

Sinds januari 2021 is een pilot in het leven geroepen met een webmodule voor opdrachtgevers, die overwegen om een zelfstandige in te huren. De webmodule is een online vragenlijst die antwoord geeft op de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Het doel van de webmodule is om de schijnzelfstandigheid van zzp’ers aan te pakken. In het verleden hebben de overheidsmaatregelen op dit gebied kennelijk niet voldoende effect gesorteerd.

Hoe werd er voorheen beoordeeld?

Voor 1 mei 2016 konden zzp’ers een verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. Hiermee kon de zzp’er aantonen dat er geen sprake was van een dienstbetrekking. Als er schijnzelfstandigheid werd vastgesteld, kreeg alleen de zzp’er een naheffing en boete.

Met de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) werd een nieuw systeem van modelovereenkomsten ingevoerd. Door afspraken over de opdracht vast te leggen een vooraf goedgekeurd model van de Belastingdienst zouden opdrachtgevers en zzp’ers meer zekerheid hebben over de arbeidsrelatie. Bij schijnzelfstandigheid waren beide partijen aansprakelijk. 

Wat beoogt de webmodule?

De opdrachtgever die de webmodule gebruikt, krijgt na het invullen van tientallen vragen antwoord op de vraag hoe de voorgenomen samenwerking wordt beoordeeld. Er zijn 3 uitkomsten mogelijk. Er kan sprake zijn van een indicatie buiten dienstbetrekking. In dat geval lijkt het erop dat werk buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd en wordt een opdrachtgeversverklaring verstrekt. Bij de indicatie dienstbetrekking wordt de arbeidsrelatie beoordeeld als een arbeidsovereenkomst. Ook is de uitkomst ‘geen oordeel’ mogelijk, als de ingevulde vragen zowel op een dienstbetrekking als een overeenkomst van opdracht duiden.

De webmodule geeft slechts een indicatie. De samenwerkende partijen blijven beiden verantwoordelijk voor de juiste invulling en uitvoering van hun arbeidsrelatie.

Komt er meer duidelijkheid?

Ook met de webmodule wordt vooraf geen zekerheid gegeven over de arbeidsrelatie. De nieuw te vormen regering zet in op “het tegengegaan van schijnzelfstandigheid door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap”. Maar daar zit juist de crux: door het ontbreken van een vaste omlijning van het begrip “zzp’er”, blijft er onzekerheid bestaan over de kwalificatie van de arbeidsverhouding. De betrokken belangen ten aanzien van die kwalificatie zijn echter groot. Niet voor niets wordt zoveel over geprocedeerd.

De SER heeft getracht meer objectief bepaalbare kaders te stellen voor het begrip zelfstandige, door bijvoorbeeld een minimumuurtarief van € 35,- voor zelfstandigen te hanteren. Dit blijkt na onderzoek praktisch onuitvoerbaar. Zonder duidelijke kaders blijft de vrees aanwezig dat de webmodule niet de verlangde zekerheid gaat bieden.

Wilt u meer weten over uw arbeidsrelatie?

Heeft u vragen over de kwalificatie van uw werkrelatie? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

Een overeenkomst van opdracht van NewBaze:

  • Minder discussie met uw contractpartij
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's in uw branche
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies