Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Werktijdverkorting: Hoe werkt dat?

Tot 17 maart jl. kon u via de website www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvraag online indienen op grond van de bestaande regeling voor werktijdverkorting uit 2004. Dezelfde website meldt per 17 maart 2020 om 18:57 uur dat de oude regeling met onmiddellijke ingang is ingetrokken en er geen ontheffingen meer op grond van deze oude regeling worden verleend. De oude regeling is niet ingericht op de huidige problematiek rondom het coronavirus, aldus het ministerie. De oude regeling wordt dan ook vervangen door tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

Hoe kon tot 17 maart werktijdverkorting worden aangevraagd? 

Een vergunning voor werktijdverkorting kon worden aangevraagd als er in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder werk is als direct gevolg van de bijzondere omstandigheid (het coronavirus).  De aanvraag zag alleen op de periode vanaf de datum van de aanvraag.

Werktijdverkorting kon alleen aangevraagd worden voor werknemers voor wie de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. De vergunning werd voor een periode van 6 weken verstrekt. De werkgever kon nog twee maal een verlenging aanvragen (dus maximaal in totaal 24 weken). Met de verleende vergunning van het ministerie van SZW kon u samen met uw werknemer bij het UWV een uitkering aanvragen. 

In de oude regeling was de werkgever vrijgesteld van de verplichting om het loon van de werknemer tijdens de periode van de vergunning volledig door te betalen. Wellicht is dit de voornaamste reden voor het vervangen van de regeling: gezien het grote aantal werknemers dat door deze corona crisis zonder werk zit, zou dat maatschappelijk onaanvaardbaar zijn.

Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Hoe worden aanvragen vanaf 17 maart 2020 beoordeeld?

Een werkgever die een omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze nieuwe regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en dus niet langer op werkvermindering. Verder zal de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud niet door het Ministerie van SZW, maar door het UWV worden uitgevoerd. De periode van toekenning is langer en ook de maximale uitkering is hoger dan onder de oude regeling. Een ander verschil is, is dat deze regeling ook ziet op de loonkosten van personeel met een flexibel contract.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt dan vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Doel van de nieuwe regeling is om bedrijven in staat te stellen hun personeel door te blijven betalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.  

De exacte tekst van de nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd. Zodra daarover meer bekend is, laten we dat uiteraard aan u weten. 

Wilt u meer weten over werktijdverkorting?

Heeft u vragen over werktijdverkorting? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij laten u dan meteen weten wat NewBaze voor u kan betekenen!

Meer informatie

De aanpak van NewBaze: 

  • Wij bekijken samen met u naar alle mogelijkheden
  • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor uw specifieke bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies