Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Werkgevers let op: deze wetten gaan veranderen vanaf 2019

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) zorgt voor een aantal wijzigingen in de regeling van wettelijk verlof op een tweetal onderdelen. Zo zullen werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat van 4 naar 6 weken. Verder wordt het kraamverlof van de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft uitgebreid van 2 dagen naar een werkweek met behoud van loon. Verwacht wordt dat de maatregelen per 1 januari 2019 van kracht worden.

Kleine pensioenen, expats en affectieschade

Kleine pensioenen (tussen de € 2,- en € 474,11 bruto per jaar) die werknemers hebben opgebouwd, mogen per 1 januari 2019 niet meer worden afgekocht. Pensioenuitvoerders moeten deze voortaan samenvoegen of laten staan.

De regeling voor buitenlandse werknemers, waarbij werkgevers onder voorwaarden 30% van het loon onbelast mogen betalen (zie website belastingdienst), zal worden verkort van 8 naar 5 jaar. Deze wijziging wordt naar verwachting per 1 januari 2019 ingevoerd.

Per 1 januari 2019 zullen ook nabestaanden en naasten smartengeld kunnen claimen. Bijvoorbeeld bij bedrijfsongevallen kunnen personen, die een nauwe persoonlijke relatie hebben met een slachtoffer die door toedoen van een ander ernstig en blijvend gewond raakt of overlijdt, recht hebben op een vergoeding voor immateriële schade.

DBA, compensatie transitievergoeding en WAB

Over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties heeft het kabinet nog geen besluit genomen. De handhaving van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2020.

Wel hebben de Eerste en Tweede Kamer ingestemd met de compensatieregeling transitievergoeding. Per 1 april 2020 zullen werkgevers die een transitievergoeding in verband met een ontslag na twee jaar ziekte hebben betaald, een compensatie hiervoor kunnen ontvangen. Verder mag vanaf 1 januari 2020 bij cao worden afgeweken van het recht op transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, als de cao op andere wijze bijdraagt aan een beperking van de werkloosheid en/of een financiële vergoeding biedt.

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met een pakket maatregelen, die de het ontslagrecht gaat wijzigen. Het wetsvoorstel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), moet alsnog zorgen dat er meer werknemers een vast dienstverband krijgen. Zo wordt onder meer een ontslaggrond toegevoegd, die een optelsom mag zijn van allerlei andere gronden, krijgen werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding bij ontslag (ook in proeftijd), wordt de maximale proeftijd verlengd van 2 naar 5 maanden en kunnen werkgevers weer 3 contracten in 3 jaar aanbieden zonder dat een vast dienstverband ontstaat.

Wilt u meer weten over de wetswijzigingen?

Heeft u vragen over de gevolgen van één of meerdere van genoemde maatregelen voor uw organisatie? Of wilt u onze whitepaper ontvangen, waarin alle relevante wijzigingen op arbeidsrechtelijk gebied voor u helder op een rijtje zijn gezet? Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij helpen u graag!

Meer informatie
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies