Ga direct naar de inhoud.

Nieuws en achtergronden voor ondernemers
Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Nieuws

Bent u al voorbereid op de WAB?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet beoogt om vaste contracten aantrekkelijker te maken door de verschillen met flexibele contracten te verkleinen. We zetten de veranderingen kort voor u op een rijtje, zodat u goed voorbereid het nieuwe jaar in kan. 

Lees meer: Bent u al voorbereid op de WAB?

Gerechtshof wijst inzage in interne notities over kerklid toe

Documenten gebaseerd op intern overleg van een kerkbestuur, waarin persoonsgegevens zijn verwerkt, vallen onder het inzagerecht van betrokkenen. Tot dit opmerkelijke oordeel kwam het Gerechtshof in Den Haag in haar uitspraak van 17 september 2019.

Lees meer: Gerechtshof wijst inzage in interne notities over kerklid toe

Rechter dwingt Menzis slapend dienstverband op te zeggen

Een arbeidsongeschikte werkneemster was meer dan twee jaar ziek en had geen uitzicht op verbetering of herstel. Menzis hield de vrouw in dienst om het betalen van de vergoeding te ontlopen. Dit is in strijd met goed werkgeverschap, oordeelde de kantonrechter in Arnhem. 

Lees meer: Rechter dwingt Menzis slapend dienstverband op te zeggen

Duidelijke overeenkomst bij terugvorderen studiekosten vereist

Kort geleden heeft het gerechtshof in Arnhem uitspraak gedaan in een geschil tussen een werkgever en een werknemer over de terugbetaling van studiekosten. Deze waren door de werkgever betaald, maar kort na aanvang van de studie zegde de werknemer zijn baan op. De uitspraak van het hof geeft een goede inkijk in de voorwaarden voor de terugvordering van deze kosten. 

Lees meer: Duidelijke overeenkomst bij terugvorderen studiekosten vereist

Rectificatievordering Miss India Holland verkiezing afgewezen

In de media had een aantal missen zich uitgelaten over de reden van hun afmelding voor de finale. De organisator vond dat de vrouwen leugens hadden verspreid en eiste een rectificatie. De rechter in kort geding wees dit af. 

Lees meer: Rectificatievordering Miss India Holland verkiezing afgewezen

Rechter stelt werknemer in ongelijk na intrekken opzegging

De kantonrechter in Enschede oordeelde op 10 mei jl. dat de werkgever erop mocht vertrouwen dat het dienstverband was geëindigd. Eerder zegde de werkneemster op, maar trok de opzegging later in omdat zij zich eigenlijk ziek had willen melden. 

Lees meer: Rechter stelt werknemer in ongelijk na intrekken opzegging

Einde aan slapende dienstverbanden in zicht?

Werkgevers moeten een transitievergoeding betalen, als het dienstverband word beëindigd van een werknemer die twee jaar ziek is geweest. Veel werkgevers houden de werknemer daarom in dienst. Met de inwerkingtreding van de compensatieregeling per 1 april 2020 lijkt er nu een voorzichtige kentering plaats te vinden in de kansen van de werknemer om nu al een transitievergoeding te claimen. 

Lees meer: Einde aan slapende dienstverbanden in zicht?

Drugs- en alcoholtest alleen bij wettelijke basis

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in een recent nieuwsbericht aangegeven dat werkgevers de privacy schenden van werknemers als een alcohol- en drugstest verplicht wordt gesteld. Alleen als de wet een specifieke grondslag biedt voor een dergelijke test is de privacy gewaarborgd, aldus de AP.    

Lees meer: Drugs- en alcoholtest alleen bij wettelijke basis

Rechter: nu wel arbeidsovereenkomst Deliveroo-bezorger

Afgelopen juli kwalificeerde de rechter nog het werk van een bezorger bij bezorgdienst Deliveroo als een overeenkomst van opdracht. Het FNV startte daarop zelf een procedure tegen Deliveroo. Zij wilde van de rechter horen dat alle bezorgers een verkapt dienstverband hadden. Gisteren kreeg de FNV gelijk. 

Lees meer: Rechter: nu wel arbeidsovereenkomst Deliveroo-bezorger

Hoge Raad geeft duidelijkheid over vereisten ontbinding contract

Moet de wet (art. 6:265 BW) zo worden uitgelegd dat iedere wanprestatie van de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst te ontbinden, tenzij een uitzondering gerechtvaardigd is, of moet eerst getoetst worden of de tekortkoming van “voldoende gewicht” is? De Hoge Raad heeft deze vraag beantwoord. 

Lees meer: Hoge Raad geeft duidelijkheid over vereisten ontbinding contract

Verkoopvoorwaarden KLM ongeldig volgens Consumentenbond

De Consumentenbond overweegt een procedure aan te spannen tegen de KLM. Het no-show beleid van de KLM zou onredelijk bezwarend zijn voor consumenten. 

Lees meer: Verkoopvoorwaarden KLM ongeldig volgens Consumentenbond

Werkgevers let op: deze wetten gaan veranderen vanaf 2019

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet arbeid en zorg voor een aantal vormen van verlof. Ook voor kleine pensioenen, buitenlandse werknemers en schadevergoeding bij arbeidsongevallen komt een nieuwe regeling. En hoe staat het met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA), de compensatie voor transitievergoedingen en de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)? U leest het in dit nieuwsitem. 

Lees meer: Werkgevers let op: deze wetten gaan veranderen vanaf 2019

Recht op volledige transitievergoeding vlak vóór AOW

Een school zegde het dienstverband van een leraar vlak voor zijn AOW op, maar wilde niet de volledige transitievergoeding betalen. De Hoge Raad oordeelde op 5 oktober jongstleden dat de ex-werknemer toch recht heeft op de volledige transitievergoeding. 

Lees meer: Recht op volledige transitievergoeding vlak vóór AOW

Hoge Raad: recht op transitievergoeding bij urenvermindering

De Hoge Raad heeft op 14 september jongstleden een opmerkelijke uitspraak gedaan. De vraag of een werknemer aanspraak kan maken op de transitievergoeding bij een vermindering van de arbeidsduur, zonder dat er sprake is van een definitief einde van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, is bevestigend door de Hoge Raad beantwoord. 

Lees meer: Hoge Raad: recht op transitievergoeding bij urenvermindering

Logo Partij voor Weert lijkt teveel op gemeentewapen

De gemeente Weert had bezwaar tegen het logo van de Partij voor Weert. Volgens de gemeente leek het logo teveel op het gemeentewapen van Weert. De gemeente kreeg gisteren gelijk van de rechtbank in Roermond.

Lees meer: Logo Partij voor Weert lijkt teveel op gemeentewapen

×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies