Ga direct naar de inhoud.

Nieuws en achtergronden voor ondernemers
Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Nieuws

Niet afdoen niqaab leidt terecht tot bijstandsverlaging

Een moslima in de gemeente Utrecht had tijdens een verplichte werktraining geweigerd haar niqaab af te doen. Volgens de gemeente belemmerde zij hiermee haar kansen op de arbeidsmarkt en verlaagde zij tijdelijk haar uitkering. De hoogste bestuursrechter oordeelde op 9 mei 2017 dat de maatregel van verlaging terecht is opgelegd.

Lees meer: Niet afdoen niqaab leidt terecht tot bijstandsverlaging

Aanklacht tegen inbreuk fitnessmerk succesvol

HDD is de Nederlandse importeur van het Amerikaanse fitnessprogramma Les Mills. Zij is houder van het woord- en beeldmerk van programma’s zoals Bodypump en SH’Bam. Een voormalig licentiehouder gaf lessen onder de naam Pump en Sh’Beng. De rechtbank verbood op 3 mei jl. de inbreuk te staken.

Lees meer: Aanklacht tegen inbreuk fitnessmerk succesvol

Ontslag op staande voet wegens verzwijgen contract zoon

Een HR- en financieel manager van een kunstrestauratiebedrijf verzweeg dat er gedurende meer dan twee jaar salaris aan haar zoon salaris is betaald, terwijl hij geen werk verrichtte. Zij werd op staande voet ontslagen. De manager vocht haar ontslag aan, maar kreeg eergisteren de kous op haar kop van de kantonrechter in Maastricht.

Lees meer: Ontslag op staande voet wegens verzwijgen contract zoon

Werkgever gedupeerd met gepimpte bedrijfsauto

De nieuwe bedrijfsleider van een werkgever in bouwmaterialen bestelde een auto met veel accessoires. Toen zijn dienstverband een jaar later eindigde, vorderde de werkgever het enorme bedrag aan accessoires terug van de werknemer.

Lees meer: Werkgever gedupeerd met gepimpte bedrijfsauto

Expertisecentrum beroepsziekten van de baan

Minister Asscher wilde slachtoffers van beroepsziekten en bedrijfsongevallen tegemoetkomen. Zij moeten vaak jarenlang procederen om vast te stellen dat het ongeval of de ziekte door het werk is ontstaan. Met het instellen van een expertisecentrum zou dit versneld kunnen worden. Eergisteren berichtte de Minister de Tweede Kamer dat het plan niet door kon gaan.

Lees meer: Expertisecentrum beroepsziekten van de baan

Franchisecontract vernietigd wegens verkeerde omzetprognose

Op 15 maart 2017 heeft de kantonrechter in Maastricht een achttal franchiseovereenkomsten vernietigd wegens dwaling. De franchisenemers hadden aangevoerd dat het rekenmodel, dat zij van de franchisegever hadden ontvangen, een onjuist beeld gaf van de te behalen omzet.

Lees meer: Franchisecontract vernietigd wegens verkeerde omzetprognose

Billijke vergoeding voor eigen ontslag wegens hond van werkgever

Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft de werkneemster, die om haar eigen ontslag had verzocht, recht op een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding. De werkgever werd ernstig verwijtbaar geacht voor het blijven meebrengen van zijn hond op de werkvloer, terwijl de werkneemster hiervoor allergisch is.

Lees meer: Billijke vergoeding voor eigen ontslag wegens hond van werkgever

Einde musical Sky leidt niet tot automatisch ontslag

Vanwege tegenvallende resultaten stopte de musical Sky eerder dan gepland en kregen de musical medewerkers niet meer betaald. De producers deden hierbij een beroep op de overeenkomst, waarin was bepaald dat het dienstverband eindigt, zodra de Musical stopt. Enkele medewerkers protesteerden en vorderden loon, maar vingen bij de kantonrechter bot. Gisteren stelde het Gerechtshof in Amsterdam hen wel in het gelijk.

Lees meer: Einde musical Sky leidt niet tot automatisch ontslag

Man dwingt recht op vliegen naar werk af

Een forens uit Schoonhoven heeft met succes geprocedeerd tegen de luchthaven in Lelystad. Deze had hem eerder de toegang tot een graslandingsbaan geweigerd. Volgens de luchthaven zou zij het veilig gebruik daarvan met de gyroplane van de man niet langer kunnen garanderen. De rechtbank in Lelystad stelde de man in het gelijk.

Lees meer: Man dwingt recht op vliegen naar werk af

Fiscus mag vrijwillige vertrekregeling 55-plussers niet beboeten

Het gerechtshof in Amsterdam heeft kort geleden uitspraak gedaan in het geschil tussen een luchtvaartmaatschappij en de fiscus over de beoordeling van een aangeboden vertrekregeling in het kader van reorganisatie. Als een 55-plusser deze regeling aanvaardt, wordt een dergelijke regeling door de Belastingdienst bijna altijd beoordeeld als verkapt pensioenontslag en beboet. Het hof heeft hier nu een streep door gehaald.

Lees meer: Fiscus mag vrijwillige vertrekregeling 55-plussers niet beboeten

Monuta gedagvaard wegens reorganisatie

De vakbonden FNV en CNV hebben uitvaartonderneming Monuta en haar ondernemingsraad (OR) in kort geding gedagvaard. De vakbonden zouden niet tijdig en niet volledig geïnformeerd zijn over de aangekondigde reorganisatie. Met name het feit dat alle 130 uitvaartverzorgers boventallig zijn verklaard en opnieuw moeten solliciteren naar hun eigen functie, is bij de vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten.

Lees meer: Monuta gedagvaard wegens reorganisatie

Belangrijkste arbeidswetswijzigingen in 2017

Werkgevers krijgen in 2017 opnieuw te maken met een aantal nieuwe rechten en verplichtingen of wijzigingen hierin ten aanzien van de inschakeling van arbeid. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen kort voor u op een rijtje gezet. Vraag het complete overzicht aan en u bent weer volledig op de hoogte.

Lees meer: Belangrijkste arbeidswetswijzigingen in 2017

Meer succes bij ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 is het aantal ontslaggronden voor de werkgever beperkt tot een achttal situaties. Het verkrijgen van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst is hierdoor een stuk lastiger geworden. Bijna anderhalf jaar na de invoering van de Wwz lijkt vooralsnog de meeste rek te zitten in de  ontslaggrond "de verstoorde arbeidsrelatie". Het is dan ook niet vreemd dat er steeds meer ontbindingsverzoeken hierop worden gebaseerd.

Lees meer: Meer succes bij ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie?

Handhaving wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft besloten opdrachtgevers en zzp’ers meer tijd te gunnen om te voldoen aan de voorwaarden van de wet DBA. Tot 1 januari 2018 hoeven zij niet bang te zijn voor boetes als zij niet werken met een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Lees meer: Handhaving wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Claim franchisenemers Albert Heijn afgewezen

Een groot aantal franchisenemers van Albert Heijn-supermarkten heeft in 2014 Albert Heijn gedagvaard omdat zij het niet eens waren met hun afrekening van de kosten en baten. Volgens de franchisenemers was er geen sprake van een eerlijke verdeling en schond Albert Heijn de hierover gemaakte afspraken in het franchisecontract. Lees verder waarom de rechtbank alle vorderingen van de franchisenemers heeft afgewezen.

Lees meer: Claim franchisenemers Albert Heijn afgewezen

×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies