Ga direct naar de inhoud.

Klachtenregeling NewBaze

NewBaze hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Hij/zij zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u bevestigd worden. Binnen vier weken kunt u een schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Indien er geen oplossing is bereikt zal de cliënt(e) worden uitgenodigd voor een gesprek. De cliënt(e) kan zich desgewenst laten vergezellen door een derde. Er wordt zorg gedragen voor een behoorlijke behandeling en vastlegging van de klacht. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd. Een verslag van het laatstgenoemde gesprek wordt schriftelijk aan cliënt(e) toegezonden.

De beslissing naar aanleiding van de klacht wordt schriftelijk aan de cliënt(e) medegedeeld. Wanneer in het contact met de cliënt(e) de klacht naar de mening van de cliënt(e) niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, wordt de cliënt(e) gewezen op de mogelijkheid zich te wenden tot de deken van de Orde van Advocaten te Rotterdam, voor zover deze niet uitsluitend de hoogte van de declaratie betreft, of dat hij/zij zijn/haar klacht kan voorleggen aan de rechtbank.

 

Meer informatie
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies